{:id=>20, :name=>"Vardagen.de", :url=>"https://vardagen.de", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Den etniska rensningen av Palestina_0
Den etniska rensningen av Palestina
 • Beskrivning
 • Information
För judarna i Palestina var 1948 året då de vann sin frihet och självständighet. För palestinierna innebar händelserna 1948 att de förlorade sin frihet och stora delar av sitt land. Alltsedan 1948 har historiker tvistat om vad som egentligen hände detta avgörande år. Enligt en länge dominerande israelisk historieskrivning, som också haft stort genomslag i Västvärlden, så flydde pale­stinierna frivilligt eller på order av de invaderande arabiska arméerna. Denna uppfattning kom senare att ifråga­sättas, inte bara av palestinska akademiker, utan även av ­israeliska så kallade "nya historiker", bland andra Ilan Pappe. I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar författaren att händelserna 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning. Palestiniernas väpnade styrkor ska utplånas och den palestins­ka be­folkningen ska fördrivas till utanför statens gränser. Så var det centrala budskapet i Plan Dalet, som utarbeta­des av det judiska ledarskapet i Palestina i mars 1948. Planen­ förverkligades och resulterade i att omkring en ­miljon ­palestinier­ tvingades fly sina hem, att tusentals civila ­mas­sa­­krerades, att hundratals byar, stadsdelar och hela städer förstördes eller tömdes på sin arabiska befolkning. Att beskriva och erkänna detta "brott mot mänsklighe­ten", menar Ilan Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna. OM FÖRFATTAREN Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är professor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Hebrew University, Jerusalem, University of Oxford och Haifa University. Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel, Palestina och Mellanöstern. Senast Ten Myths About Israel (2017), The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700-1948 (2017), The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015), The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 19471951 (2015, reviderad utgåva) och The Idea of Israel (2014). UR FÖRORDET Det är en stor glädje för mig att för svenska läsare få presentera denna nya upplaga av Den etniska rensningen av Palestina. Sedan boken kom ut 2006 har jag brevväxlat med otaliga läsare som klargjort hur boken fortsätter att upplevas som relevant. Bo­kens relevans visar sig på två sätt. För det första genom den utbredda accep­tansen av begreppet etnisk rensning för att beskriva händelserna 1948. Det verkar som om en hel rad forskare i början tyckte att benämningen var alltför hård och överdriven. Efter att boken utkommit verkar emellertid detta ha blivit den van­ligaste benämningen på händelserna 1948. Det innebär att detta är en berättelse om ett brott, att vi vet vem som begick det och att vi tillsammans kan tänka över hur man bäst kan åtgärda det. För det andra verkar det som om begreppet etnisk rensning passar väl som benämning, inte bara på den israeliska politiken 1948, utan också på den israeliska strategin ända sedan det året. Vi befinner oss på många sätt fortfarande i samma historiska ögonblick. OM BOKEN "Även om boken inte är det sista ordet, är den ett betydande bidrag till en debatt som kommer att fortsätta och som måste fortsätta. Så länge spökena från 1948 fortfarande vandrar omkring finns inget hopp för varaktig fred i Mellan­östern." Stephen Howe i Independent "Pappe går i polemik mot sin historikerkollega Benny Morris, pionjären för den 'nya' historien som har trängt undan den rosenskimrande versionen av Israels födelse, i vilken oförsonliga araber i huvudsak bara hade sig själva att skylla sin olycka på. Om Morris underminerade de gamla myternas grundvalar och slog sönder stora delar av väggarna, är Pappe den som får taket att rasa in." Ian Black i Guardian "Pappe baserar sin argumentation på väletab­lerade internationella definitioner av etnisk rensning, bland annat från FN. Han granskar på ett plågsamt detaljerat sätt den israeliska militärens förstörelse och avfolkning av hundratals byar och deras fördrivning av hundratusentals invånare. Boken är en lättillgänglig kunskapkälla som ger viktiga bidrag till hur man ska förstå den historiska bakgrunden till dagens konflikt." Publishers Weekly "För tjugo år sedan öppnade Benny Morris arkiven om rensningarna i en klassisk bok som skakade om hela Israel. Några år senare kom Walid Khalidis All That ­Remains, en tung gravsten över förödelsen. Men Pappes bok är ändå kontroversiell. Kompromisslöst lämnar han Morris bakom sig och driver israelisk historieskrivning framåt: tillspetsat och hänsynslöst. Det är plågsamt att läsa. Belysningen blir så stark att ögonen svider." Per Wirtén i Expressen "Med minutiös noggrannhet går Pappe igenom by för by, stad för stad i Palestina och bevisar genom dokument hur soldaterna for fram. Israelerna kallade det befrielsekrig. Palestinierna det för den stora katastrofen. Idag skulle det fört de ansvariga till Haagdomstolen skriver Pappe." Evert Svensson i OBS Kulturkvarten "När jag läser Ilan Pappe, som är israelisk historiker, så kommer mycket nytt i da­gen. Hans bok Den etniska rensningen av Palestina går i närkamp med åren i slutet av 1940-talet då palestinierna fördrevs. Pappe är noga med källorna, håller hellre igen än drar på, och ändå känns det i nästan alla ord att här kommer en hi­storieskrivning som inte går att bläddra sig förbi." Stig Hansén i Helsingborgs Dagblad "Den etniska rensningen av Palestina är som titeln kan ge en vink om en mycket smärtsam bok. Att läsa om etnisk rensning, om hur ett folk berövas sitt liv, sin historia och alla sina materiella tillgångar kräver att man sätter sig över de känslor som kan drabba en. Men den israeliske historikern Ilan Pappes bok är en nödvändig läsning. Den ger en viktig del av orsakssammanhanget bakom den allt mer oförsonliga konflikten mellan judar och palestinier. Många skulle nog mena, palestinierna gör det, att det som Pappe beskriver utgör konfliktens grundbult." Åke Svidén i Sundsvalls Tidning "Sedan slutet av åttiotalet har också israeliska historiker grävt i arkiv och påvisat att massflykten drevs fram av massakrer, våldtäkter, summariska avrättningar. Men inte förrän nu, genom den israeliska historikern Ilan Pappes nyutkomna bok, klargörs bortom allt tvivel att utdrivningen inte 'bara' berodde på krigets fasor utan också var resultatet av centralt israeliskt beslutsfattande och noggrann förhandsplanering." Per Gahrton i Aftonbladet "Ilan Pappe har skrivit en extraordinär bok med stor relevans för de historiska, de nuvarande och de framtida israelisk-palestinska relationerna." Richard Falk, professor i internationell rätt vid Princeton University "Ilan Pappe är Israels skarpaste, modigaste och mest principfasta historiker." John Pilger, författare och journalist "En utomordentlig bok och ett mäktigt kraftprov; ett verk utfört med stor vetenskaplig noggrannhet, biblisk moralisk skärpa och medmänsklighet." Walid Khalidi, tidigare forskare vid Center for Middle Eastern Studies vid Harvard University "Om det någonsin kommer att bli fred i Palestina/Israel, så kommer den moraliska energin och intellektuella skärpan som utmärker Den etniska rensningen av Pale­sti­na att bidra till den på avgörande sätt." Adhaf Soueif, författare "Pappe har åstadkommit ett märkvärdigt arbete för alla som är intresserade av ursprunget till Israels invasion och den följande brutala ockupationen av Palestina." James Abourezk, Washington Report on Middle East Affairs

 • För judarna i Palestina var 1948 året då de vann sin frihet och självständighet. För palestinierna innebar händelserna 1948 att de förlorade sin frihet och stora delar av sitt land. Alltsedan 1948 har historiker tvistat om vad som egentligen hände detta avgörande år. Enligt en länge dominerande israelisk historieskrivning, som också haft stort genomslag i Västvärlden, så flydde pale­stinierna frivilligt eller på order av de invaderande arabiska arméerna. Denna uppfattning kom senare att ifråga­sättas, inte bara av palestinska akademiker, utan även av ­israeliska så kallade "nya historiker", bland andra Ilan Pappe. I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar författaren att händelserna 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning. Palestiniernas väpnade styrkor ska utplånas och den palestins­ka be­folkningen ska fördrivas till utanför statens gränser. Så var det centrala budskapet i Plan Dalet, som utarbeta­des av det judiska ledarskapet i Palestina i mars 1948. Planen­ förverkligades och resulterade i att omkring en ­miljon ­palestinier­ tvingades fly sina hem, att tusentals civila ­mas­sa­­krerades, att hundratals byar, stadsdelar och hela städer förstördes eller tömdes på sin arabiska befolkning. Att beskriva och erkänna detta "brott mot mänsklighe­ten", menar Ilan Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna. OM FÖRFATTAREN Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är professor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Hebrew University, Jerusalem, University of Oxford och Haifa University. Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel, Palestina och Mellanöstern. Senast Ten Myths About Israel (2017), The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700-1948 (2017), The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015), The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 19471951 (2015, reviderad utgåva) och The Idea of Israel (2014). UR FÖRORDET Det är en stor glädje för mig att för svenska läsare få presentera denna nya upplaga av Den etniska rensningen av Palestina. Sedan boken kom ut 2006 har jag brevväxlat med otaliga läsare som klargjort hur boken fortsätter att upplevas som relevant. Bo­kens relevans visar sig på två sätt. För det första genom den utbredda accep­tansen av begreppet etnisk rensning för att beskriva händelserna 1948. Det verkar som om en hel rad forskare i början tyckte att benämningen var alltför hård och överdriven. Efter att boken utkommit verkar emellertid detta ha blivit den van­ligaste benämningen på händelserna 1948. Det innebär att detta är en berättelse om ett brott, att vi vet vem som begick det och att vi tillsammans kan tänka över hur man bäst kan åtgärda det. För det andra verkar det som om begreppet etnisk rensning passar väl som benämning, inte bara på den israeliska politiken 1948, utan också på den israeliska strategin ända sedan det året. Vi befinner oss på många sätt fortfarande i samma historiska ögonblick. OM BOKEN "Även om boken inte är det sista ordet, är den ett betydande bidrag till en debatt som kommer att fortsätta och som måste fortsätta. Så länge spökena från 1948 fortfarande vandrar omkring finns inget hopp för varaktig fred i Mellan­östern." Stephen Howe i Independent "Pappe går i polemik mot sin historikerkollega Benny Morris, pionjären för den 'nya' historien som har trängt undan den rosenskimrande versionen av Israels födelse, i vilken oförsonliga araber i huvudsak bara hade sig själva att skylla sin olycka på. Om Morris underminerade de gamla myternas grundvalar och slog sönder stora delar av väggarna, är Pappe den som får taket att rasa in." Ian Black i Guardian "Pappe baserar sin argumentation på väletab­lerade internationella definitioner av etnisk rensning, bland annat från FN. Han granskar på ett plågsamt detaljerat sätt den israeliska militärens förstörelse och avfolkning av hundratals byar och deras fördrivning av hundratusentals invånare. Boken är en lättillgänglig kunskapkälla som ger viktiga bidrag till hur man ska förstå den historiska bakgrunden till dagens konflikt." Publishers Weekly "För tjugo år sedan öppnade Benny Morris arkiven om rensningarna i en klassisk bok som skakade om hela Israel. Några år senare kom Walid Khalidis All That ­Remains, en tung gravsten över förödelsen. Men Pappes bok är ändå kontroversiell. Kompromisslöst lämnar han Morris bakom sig och driver israelisk historieskrivning framåt: tillspetsat och hänsynslöst. Det är plågsamt att läsa. Belysningen blir så stark att ögonen svider." Per Wirtén i Expressen "Med minutiös noggrannhet går Pappe igenom by för by, stad för stad i Palestina och bevisar genom dokument hur soldaterna for fram. Israelerna kallade det befrielsekrig. Palestinierna det för den stora katastrofen. Idag skulle det fört de ansvariga till Haagdomstolen skriver Pappe." Evert Svensson i OBS Kulturkvarten "När jag läser Ilan Pappe, som är israelisk historiker, så kommer mycket nytt i da­gen. Hans bok Den etniska rensningen av Palestina går i närkamp med åren i slutet av 1940-talet då palestinierna fördrevs. Pappe är noga med källorna, håller hellre igen än drar på, och ändå känns det i nästan alla ord att här kommer en hi­storieskrivning som inte går att bläddra sig förbi." Stig Hansén i Helsingborgs Dagblad "Den etniska rensningen av Palestina är som titeln kan ge en vink om en mycket smärtsam bok. Att läsa om etnisk rensning, om hur ett folk berövas sitt liv, sin historia och alla sina materiella tillgångar kräver att man sätter sig över de känslor som kan drabba en. Men den israeliske historikern Ilan Pappes bok är en nödvändig läsning. Den ger en viktig del av orsakssammanhanget bakom den allt mer oförsonliga konflikten mellan judar och palestinier. Många skulle nog mena, palestinierna gör det, att det som Pappe beskriver utgör konfliktens grundbult." Åke Svidén i Sundsvalls Tidning "Sedan slutet av åttiotalet har också israeliska historiker grävt i arkiv och påvisat att massflykten drevs fram av massakrer, våldtäkter, summariska avrättningar. Men inte förrän nu, genom den israeliska historikern Ilan Pappes nyutkomna bok, klargörs bortom allt tvivel att utdrivningen inte 'bara' berodde på krigets fasor utan också var resultatet av centralt israeliskt beslutsfattande och noggrann förhandsplanering." Per Gahrton i Aftonbladet "Ilan Pappe har skrivit en extraordinär bok med stor relevans för de historiska, de nuvarande och de framtida israelisk-palestinska relationerna." Richard Falk, professor i internationell rätt vid Princeton University "Ilan Pappe är Israels skarpaste, modigaste och mest principfasta historiker." John Pilger, författare och journalist "En utomordentlig bok och ett mäktigt kraftprov; ett verk utfört med stor vetenskaplig noggrannhet, biblisk moralisk skärpa och medmänsklighet." Walid Khalidi, tidigare forskare vid Center for Middle Eastern Studies vid Harvard University "Om det någonsin kommer att bli fred i Palestina/Israel, så kommer den moraliska energin och intellektuella skärpan som utmärker Den etniska rensningen av Pale­sti­na att bidra till den på avgörande sätt." Adhaf Soueif, författare "Pappe har åstadkommit ett märkvärdigt arbete för alla som är intresserade av ursprunget till Israels invasion och den följande brutala ockupationen av Palestina." James Abourezk, Washington Report on Middle East Affairs


 • Bredd: 16.0

  Höjd: 23.3

  Nettovikt: 0.64 kg

  Antal Sidor: 334

  Författare: Ilan Pappe

  Bokformulär: Hardback

  Språk: sv

  Förlag: Karneval förlag

Den etniska rensningen av Palestina
Produktnummer: BI_9789187207860

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK

0 kg

Frakt från 199.99 SEK